Der er lukket for booking

Der er lukket for booking. Ledige pladser kan ikke forudreserveres men fordeles ved fremmøde og kun mod kontant betaling